Sankt Margaretha og Sankt Apollonia.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1365-2014 (1920-Nyere tid, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korslammet.
.

Kalkmalerierne i Hillerslev Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), helgeninder, Apollonia af Alexandria (Helgeninde), Margaretha (Helgeninde) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset.

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. To helgenindefigurer i vindue i hovedskib, der er stærkt opmalet i omridset, mens de øvrige detaljer er gået tabt. Derudover opmalet passerroset i skibets 2. fags nordkappe. Korslammet på korets nordvæg er en nyere dekoration og er derfor ikke medtaget.

Malerierne er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Hillerslev Kirke fremstår som et langhus, hvis midterste del udgøres af et romansk skib opført i rå kamp iblandet frådsten med hjørnekvadre over en skråkantsokkel. Skibet fik ca. 1400-50 en vestforlængelse opført i munkesten, som overhvælvedes sammen med det romanske skib. I senmiddelalderen er et romansk kor med apsis erstattet af en østforlængelse i genanvendte materialer og rå kampesten og med to samtidige otteribbede hvælv. Østgavlen er ombygget med mursten 1874. Vesttårnets nedre stokværk er sengotiske og opført i kampe- og munkesten. Klokkestokværket og gavlene er ombygget i mursten 1874. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus i munkesten, som er stærkt ombygget.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links