Rankeværk med kolbeblomster og våbenskjold for biskop Godske Ahlefeldt.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1520-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Nordborgværkstedet/Peter Ly..kt (o. 1525).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Løjt Kirke forestiller indskrifter, våbenskjolde, vrængefigurer og masker og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, sparre, blomst (naturalistisk), frugt og bær, ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. På den danske side af grænsen er denne udsmykning den bedst bevarede fra Nordborgværkstedet. Den har aldrig været overkalket, men opmalet flere gange. Det vigtigste ved udsmykningen er, at den med største sandsynlighed er malet i forbindelse med anskaffelsen af den store altertavle 1520 og er, lige som tavlen, anskaffet på initiativ af, muligvis også bekostet af Slesvigs sidste katolske biskop Godske Ahlefeldt, hvis våbenskjold er malet i østkappen.

Kalkmalerierne i korets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Rankeværk med kolbeblomster.

.

Kor og skib fra romansk tid er opført i rå kampesten, dog med granitkvadre i korbuen. Vestdelen af skibet har en profileret granitsokkel. En senromansk korforlængelse er også primært i kampesten. Ikke meget førend 1520 er der i koret indbygget to fag ottedelte krydshvælv samt tre lignende hvælv i skibet. Tilbygninger fra omkring og efter 1400 er opført på fundament og udgøres af et vesttårn, sydvendt våbenhus, sakristi nord for koret samt to korsarmskapeller syd og nord for skibet. Munkestenene er suppleret med genanvendte kampesten nederst i murpartierne. Sakristiet er med krydshvælving, mens begge kapellerne har ottedelte krydshvælvinger. Både sydkapellet, tårnet og det fladloftede våbenhus er dog i nyere tid ret ommurede. Tårnet har nordvendt trappehus samt ottekantet spir og et ufuldkomment stjernehvælv. Mellem sakristiet og nordkapellet blev i første tredjedel af 1600-tallet opført en tøndehvælvet halvtagsbygning som forbindelsesled. Et gravkapel blev 1778 tilføjet ved korets østgavl. Det er en fladloftet halvtagsbygning, der nu benyttes som ligkapel. Begge disse tilbygninger er i gule sten. Kor og skib samt detaljer og dele af nordkapellet er hvidkalkede, mens resten af kirken står med blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links