Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1750 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og langs bue fra ældste udsmykning.
.
Sankt Katharina.
.

Kalkmalerierne i Lem Kirke – Randers Kommune forestiller Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Barbara (Helgeninde), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Bartholomæus (Apostel), Thomas (Apostel), Johannes (Apostel), Margaretha (Helgeninde), Sebastian (Helgen, romersk officer), våbenskjolde, Helligånden, dyr, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, bånd, træ og busk, frugt og bær, menneske, dyr og væsen og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirkens kor er bevaret to udsmykninger oveni hinanden. Den ældste er en ornamental udsmykning, som er sædvanlig for egnen. Den yngste udsmykning har et repræsentativt udvalg af helgener samt en gengivelse af motivet, Nådefader, der i samtiden var meget anvendt i altertavlerne, men ikke så tit i kalkmalerier. Figurerne i korets hvælv er sengotiske i formsproget, mens de samtidige figurer i korbuen sidder i et rankeværk med fugle i renæssancens billedsprog. Bag prædikestolen er malet et stort velbevaret draperi.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Flere af korhvælvets kapper har ret markante netværk af fine svindrevner og revner i fuger. Malerierne fremstår gråligt herunder med en mørkere grå fremtoning af figurerne. Det tyder på en noget ujævn rensning under seneste istandsættelse. Konstateres det, at der er bevægelse i de større revner, bør malerierne sikres i de pågældende områder. Maleriet på skibets sydvæg har mindre skader i kalk- og farvelag opstået i forbindelse med montering af lyskontakt. Endvidere nedslidt farvelag ved vindueskanten foran prædikestolen samt enkelte kalkstrint på overfladen.

Kirken

Kirken har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Korbuen er senere udvidet, og koret har i senmiddelalderen fået hvælv, mens skibet har fladt loft. Det senmiddelalderlige, hvælvede vesttårn, der er jævnbredt med skibet, er opført i genanvendte kvadre på sokkel og øverst i munkesten. Formentlig fra samme periode er våbenhuset på skibets sydside, der er opført i genanvendte kvadre og munkesten, foroven i små nyere sten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Randers Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links