Rigsvåbnet og våbenskjold.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1560 (1275-1375 Tidlig gotik, 1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental bemaling på og langs ribber fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Møgeltønder Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie og dagligliv. Malerierne viser Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Johannes Døber (Kristi forløber), Moses (Arons bror), fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, dyr, indskrifter, engle og kampscener. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, topornamenter, rankeslyngornamenter, strøornamenter, imitationer og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, blomst (naturalistisk), frugt og bær, ranke og blad, beslagværk og kartouche og Stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. I kirken er bevaret udsmykninger fra mindst tre perioder. I korets hvælv og vægge blev der fundet tre forskellige udsmykninger, som blev restaureret i 1894-1898, således at de alle står fremme. Våbenskjolde og flere af personfigurerne er tilføjet den kraftigt opmalede udsmykning. Figurmaleriet på skibets vestvæg er formentlig samtidig med den yngste udsmykning i koret. Kampscenen er enestående i dansk kalkmaleri og indeholder byprospekter, naturgengivelser og forskellige kampsituationer.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Kalkmalerierne i koret er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand. Misfarvningen af malerierne skyldes sandsynligvis ændringer i de anvendte restaureringsmaterialer og kan formentlig ikke ændres ved en restaurering. Kalkmaleriet på skibets vestvæg har et akut behandlingsbehov. Der er store områder af maleriet, som er nedbrudt på grund af saltvandringer. Visse steder smuldrer de underliggende teglsten. En række genstande er placeret direkte op af væggen i berøring med kalkmaleriet, hvilket skader maleriet.

Kirken

Møgeltønder Kirke har romansk kor og skib opført i munkesten iblandet enkelte granitkvadre. O. 1275 er koret forlænget mod øst og skibet mod vest, og samtidig har koret fået to ottedelte hvælv. I begyndelsen af 1500-tallet blev skibets vestgavl nedrevet, og der opførtes et vesttårn i munkesten. Både tårnrummet og skibet har fladt loft. I 1692 opførtes et muret trappehus på skibets nordside. På korets nordside opførtes i 1763 et gravkapel i mursten med grove hjørnekvadre. Våbenhuset på skibets sydside er opført i 1898, som afløser for et tidligere.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links