Ornamental bort langs bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1490 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kappeflige mod nordøst.
.

Kalkmalerierne i Maribo Domkirke forestiller geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag og Ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kun rester af ornamentale borter er bevaret i tre af hvælvkapperne over nonnekoret

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Maribo Domkirke var oprindeligt en del af et birgittinerkloster, stiftet o. 1400. Kirkens kor, hovedskib og to sideskibe er opført i munkesten i tre faser fra o. 1400 til o. 1470. Ældst er koret i vest. I anden fase tilkom skibets fire vestlige fag med stjernehvælv af enkel type i hovedskibets tre vestligste fag samt krydshvælv i begge sideskibes tre vestlige fag. Fra tredje fase er skibets fire østlige fag, hovedskibets fem østlige og korets to stjernehvælv samt hvert sideskibs fem østlige krydshvælv. Under koret er en krypt, der oprindeligt er bygget med seks krydshvælv, hvoraf de to østlige nu er nedbrudte. Langs alle skibets ydermure løber en gallerietage båret af rundbuede arkademure. Et tidligere kor i kirkens østligste fag blev ophævet 1864. Et senere tilbygget vesttårn er nedrevet og genopført o. 1890. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links