Korsfæstelsesgruppe i kappens midte omgivet af udsmykkede ribber og bue.
.
Udsmykning af ribber og bue.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1450 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Nørre Tranders Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse og dommedag. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Jørgen (Helgen, ridder), Birgitta af Vadstena (Helgeninde, ordensstifter), Katherina af Alexandria (Helgeninde), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Maxentius (Romersk kejser), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), fabelvæsener og fantasivæsener, engle, vrængefigurer og masker, dyr og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, stjerne og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen har et udvalg af helgener og helgeninder, hvoraf de fleste er gengivet i hvælvet vestligst i skibet. Sankt Nikolaus skiller sig ud ved at de tre sovende unge mænd er gengivet ved siden af ham som et attribut. Bag sengens ses derudover kroværten med øksen, som han dræbte de unge mænd med. Sankt Birgitta er gengivet med en djævel på skulderen. I fligene ses en veltegnet krøbling og en vrængefigur.

I alle hvælv er oprindelige farvelag forholdsvis velbevarede, og de fleste skader i kalk- og farvelag skyldes hårdhændet afdækning. Udsmykningen præges af en del pigmentændringer. Korsfæstelsesscenen i korets østkappe fremstår noget mørk, hvilket dog kan skyldes tilsodning af ældre dato. Ornamentikken er flere steder kraftigt opmalet og retoucheret.

Kirken

Både apsis, kor, skib samt forhallen i vest er bygget i romansk tid. Disse dele er opført af granitkvadre på skråkantsokkel, dog har apsis og forhal dobbeltsokkel. Forhallen, som muligvis har været planlagt som eller fungeret som underdelen af et tårn, har fire samtidige grathvælv. Hvælvene i apsis, kor og skib stammer måske fra begyndelsen af 1400-tallet, i koret et stjernehvælv, mens skibet har tre krydshvælv. Våbenhuset mod nord er sengotisk med to fag formentligt samtidige krydshvælv. Tårnet i vest stammer også fra sengotisk tid. Det sengotiske sakristi ved korets nordside blev 1777 ombygget til gravkapel med gravkælder. Store dele af kirkens udvendige murværk er omsat ved restaureringer i 1800-tallet. Kirken kvadermurværk står i blank mur mens murværket omkring de nyere vinduer og de yngre tilbygninger står hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links