Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1400. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Der er kun bevaret svage spor efter en udsmykning på skibets nordvæg over hvælv. Der har været scener indrammet af forholdsvis tynde streger. Disse fragmenter fortæller, at kirkens skib og muligvis også koret har haft en udsmykning på væggene inden udvidelsen mod øst og hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret farvespor på skibets nordvæg. Maleriet har mekaniske skader. Kalk- og farvelag er nedbrudt af salte. Malepuds sidder partielt løst og bør sikres. Der er udført nyere reparationer i murkrone og maleri. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Skibet samt det vestlige del af koret er opført i romansk tid. De er bygget i forholdsvis små granitkvadre og profileret sokkel på et fundament af kampesten. I gotisk tid er koret udvidet mod øst med et fag i munkesten og genanvendt granit. Efterfølgende er indsat to krydshvælv i koret og to i skibet. Våbenhuset ved skibets syddør er fra 1870 og med ældre murværk i begge langmure. Kirken står i blank mur bortset fra korets øst- og nordside samt skibets østgavl, der har cementpuds.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links