Fakta

Malerierne er placeret i apsis, kor, hovedskib og korsarm. Malerierne er dateret til 1200-1776 (1175-1275 Senromansk, 1550-1630 Renæssance, 1375-1475 Gotik, 1275-1375 Tidlig gotik, 1475-1550 Sengotik og 1740-1775 Rokoko). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentental udsmykning på og langs ribber, på bue samt i kappen.
.
Ornamentik omkring vindue.
.
Tronende Knud Lavard og scener med Erik Plovpenning.
.

Kalkmalerierne i Sankt Bendts Kirke (Ringsted Kommune) forestiller Marias historie og forhistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Knud VI (Dansk konge), Valdemar den Store (Dansk konge), Valdemar den Unge (Dansk konge), Valdemar Sejr (Dansk konge), Dagmar (Dansk dronning), Berengaria (Dansk dronning), Valdemar Atterdag (Dansk konge), Birger (Svensk konge), Estrid (Dansk dronning), Erik Plovpenning (Dansk konge), Knud Lavard (Helgen, hertug af Slesvig), Agnes (Dansk dronning) indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, dyr og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, imitationer, planteornamentik borter, strøornamenter, andre borter, arkitektur og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne Sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, krabbeblad, bånd, palmette, cirkelslag og bueslag, musetrappe, træ og busk, omvundet stav, tovsnoninger og omvundet bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Af kirkens oprindelige kalkmalerier er kun bevaret dekorationerne på apsis og korets vægge samt i hvælvet i skibets 1. fag. Fremstillingerne af Danmarks konger og dronninger på væggene og gengivelserne af Knud Larvards levnedsbeskrivelser i hvælvet er enestående i dansk kalkmaleri og er særdeles vigtige i forståelsen af datidens historie og kirkepolitik. Kirkens øvrige kalkmalerier bærer stærkt præg af Storcks restaurering i 1900-1909, herunder er malerierne i apsishvælv, korhvælv samt skibets andet til syvende hvælv nymalet på nyopførte hvælv. Dekorationerne er malet på baggrund af akvareller udført af Mads Henriksen inden nedrivningen af hvælvene. Skjoldfrisen er ligeledes nymalet. Som forlæg er blandt andet benyttet Søren Abildgaards tegninger fra 1757, men mange af våbenskjoldene er flyttet i forhold til hinanden, nogle er nyfortolkede mens andre er helt nye. Hele frisen er flyttet længere op på væggen end den oprindelige.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at enkelte malerier er tilsmudsede, heriblandt malerierne i skibets 1. fags hvælv.

Kirken

Sankt Bendts Kirke (Ringsted Kommune) var tidligere kirke for et benediktinermunkekloster. Kirken er opført fra øst mod vest ca. 1160-1200 og er helt i munkesten, dog iblandet en smule granitkvadre samt genanvendte frådsten fra en ældre kirke. Kirkens romanske dele er apsis, kor, tværskib samt et tredelt skib (basilika). De fire østkapeller med apsis på tværskibet hørte også til det romanske anlæg, men er i deres nuværende skikkelse genopført i 1900-09 på de romanske fundamenter. Sideskibene blev opført med samtidige hvælv (formentlig grathvælv), mens de oprindeligt flade lofter i apsis, kor, tværskib og hovedskib blev erstattet af ribbehvælv 1241-1268. På nær hvælvene i apsiden og tværskibets tre nordligste fag er alle kirkens hvælv dog ommuret i nyere tid. Skibets vestligste fag er ligeledes nedrevet og genopbygget i nyere tid. I 1400-tallet opførtes et trappehus mellem nordre sideskib og tværskibet. Midt i 1500-tallet rejstes et tårn i munkesten over korsskæringen. I 1791 opførtes op ad trappehuset en lille bygning over et gravmæle.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links