Korsfæstelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1340-1360 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus.
.

Kalkmalerierne i Sankt Peders Kirke - Slagelse Kommune forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. En af få kalkmalerier fra 1300-tallet, som har fungeret som udsmykning af hovedalteret.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet på korets østvæg er temmelig tilsmudset. Derudover er der midt i motivet af Kristus en aktiv saltskade, som tilsyneladende knytter sig til en reparation. Farvelaget i reparationen er nedbrudt, og saltskaden forekommer i reparationens rand.

Kirken

De ældste dele i Sankt Peders Kirke - Slagelse Kommune er fra 1100-tallet og udgøres af skibet og det vestligste fag af koret, som er opført i rå og kløvede kampesten. O. 1300 er koret blevet forlænget mod øst i munkesten på en syld af granit. I samme periode er skibets mure forhøjet i munkesten, og kor og skib er overhvælvet. Skibets vestligste hvælv er ombygget i 1600-tallet. Til det gamle kor tilføjedes ca. 1300-50 et kapel på nordsiden og ca. 1375 et kapel på sydsiden, begge i munkesten og med samtidige hvælv. Våbenhuset på skibets sydside er i munkesten og formentlig fra sidste halvdel af 1400-tallet. Sakristiet på korforlængelsens nordside er fra o. 1500 og opført i munkesten med samtidigt hvælv. Et gotisk vesttårn styrtede ned i 1660 og blev erstattet af det nuværende tårn. Det er opført på en syld af kampesten og er nederst i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre og øverst i store mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links