To indvielseskors bag altertavle mod syd.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1280-1350 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Teestrupværkstedet (o. 1290) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og på buen samt træ i buens top.
.

Kalkmalerierne i Teestrup Kirke forestiller indvielseskors og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer, topornamenter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), ranke og blad, træ & busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Omfattende men meget opmalet udsmykning malet i forlængelse af hvælvenes opførelse.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne på korets og tårnets vægge fremstår tilsmudsede. Malerierne i skibets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Teestrup Kirke er i senromansk tid opført med kor og skib i munkesten. I sen middelalder nyopførtes koret, ligeledes i munkesten. Skibet fik sine to krydshvælv o. 1300, mens korets krydshvælv samt korbuen er samtidige med opførelsen af det nyere kor. Det senmiddelalderlige vesttårn med samtidigt krydshvælv er opført i munkesten med enkelte kridtstensbælter. Tårnet, der har sydvendt trappehus, blev 1882 stærk ommuret med gul tegl. Et sakristi ved korets nordside med samtidigt krydshvælv samt et sydvendt våbenhus er begge fra sen middelalder. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links