Skabelseshistorien, fra Skabelsen af firmamentet til Kain og Abels offer.
.
Midterfelter. Gud og en engel.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1340-1682 (1475-1550 Sengotik, 1620-1750 Barok og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Udby Kirke – Norddjurs Kommune forestiller skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser Abel (Fårehyrde), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), indskrifter, helgener, våbenskjolde, dyr og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne træ og busk og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykninger fra mindst tre forskellige perioder. Heriblandt en forholdsvis sjælden type Skabelsesberetning i medaljoner på skibets nordvæg.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I kor bør afskalninger omkring bjælkeende ved det øverste vestre våbenskjold på nordvæggen undersøges. Fragmentet på korets sydvæg er ikke istandsat og bør derfor kontrolleres for eventuelle løse kalk- og farvelag. Kalkmaleriet på skibets nordvæg er tilsmudset, i særdeleshed på maleriets vestre del. Dette skyldes formentlig placering af et strålevarmerør under maleriet. Af æstetiske grunde bør maleriet renses og istandsættes.

Kirken

Udby Kirke – Norddjurs Kommune har senromansk kor og skib opført i munkesten med hjørnekvadre og sokkel i granit. Korbuen er nedbrudt, så skib og kor indvendigt danner ét rum med fladt bjælkeloft. I senmiddelalderen er opført et vesttårn i rå granit og munkesten med samtidigt hvælv i tårnrummet. På skibets sydside er et ikke nøjere dateret våbenhus i små mursten.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links