Formaningen, Gud foreviser kundskabens træ for Adam og Eva.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1480 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480).

Kalkmalerierne

Hellige tre konger på rejse.
.

Korsbæringen.

.

Kalkmalerierne i Vallensbæk Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Jesu barndomshistorie, Kain og Abels historie, Dommedag, skabelsen og syndefaldet og dagligliv. Malerierne viser Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Nikodemus (Farisær), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Jakob den Ældre (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Olav den Hellige (Norsk konge), Valerian (Romersk præfekt, senere kejser), Josef (Marias trolovede/mand), engle, Gabriel (Ærkeengel), Jørgen (Helgen, ridder), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Melchior (Konge), Lilith (Adams første hustru), Johannes Døber (Kristi forløber), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, dyr og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, geometriske borter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne, knækbånd, ranke og blad, bånd og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen er nyrestaureret efter en brand i kirken 2007 og fremstår smukt og helstøbt, dog med omfattende retoucheringer. Udsmykningen har rigtig mange scener fra både Skabelsen og Syndefaldet, Jesu barndomshistorie og Kristi lidelseshistorie. Blandt scenerne skal specielt Formaningen af Adam og Eva og Syndefaldet bemærkes. Denne sammenstilling ses ofte i skånske kalkmalerier, men er forholdsvis sjælden i Danmark. Det er usædvanligt, at Syndefaldet deles i to. Først Eva fristes af Lilith i form af slangen, og dernæst at Eva plukker af Kundskabens træ.

Malerierne er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand. Der er mindre afsætning af smuds i svindrevner i skibets to fag, og i skibets 1. fags sydkappes vestre kappeflig ses et par mindre afskalninger af farvelag, som bør holdes under observation.

Kirken

Romansk kor og skib er opført i kridtkvadre, men stærkt præget af omfattende skalmuringer i 1865. Skibets sokkel er indsat samme år. Munkestensmurværket i den vestlige del af skibets langmure kan muligvis stamme fra en tidligt udført omdannelse, vestforlængelse eller et forsvundet vestparti. Hvælvslagningen i kor og skib hidrører fra første halvdel af 1400-tallet. Koret fik et krydshvælv og skibet to krydshvælv. Vesttårnet er formentlig tilføjet hen imod 1525 og har sydvendt trappehus. Forneden er det i kridtkvadre med bælter af munkesten, foroven udelukkende af munkesten. Våbenhuset mod syd har mure i kridtkvadre samt kridtstenssokkel, men er formentlig først tilbygget 1865. Kirken står over alt med blanke mure.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Vallensbæk Kommune

Se alle artikler om

Eksterne links