Våbenskjolde for Palle Christoffersen Ulfeldts og Margrethe Becks fædrene og mødrene våben, slægterne Ulfeldt, Daa, Beck og Ravensberg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1575 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjolde for Palle Christoffersen Ulfeldts og Margrethe Becks fædrene og mødrene våben, slægterne Ulfeldt, Daa, Beck og Ravensberg.
.

Kalkmalerierne i Veflinge Kirke forestiller indskrifter, våbenskjolde og dyr.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. På korets nordvæg er bevaret fire våbenskjolde for Palle Christoffersen Ulfeldt og Margrethe Beck.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriet i korets nordkappe er kraftigt tilsmudset. Maleriet på korets 2. fags nordvæg sidder udsat tæt ved stolestade og bør holdes under observation.

Kirken

Veflinge Kirke er i romansk tid opført med apsis, kor og skib i kampesten på profileret dobbeltsokkel af granitkvadre. I senmiddelalder blev kor og apsis erstattet af en langhusbygning, opført i tegl iblandet genanvendte kvadre fra sokkel og apsis. Korets to krydshvælv er samtidige med bygningen af langhuskoret, skibets to krydshvælv lidt yngre end korets. Korbuen er omdannet og tilspidset. I senmiddelalder er desuden tilbygget et vesttårn og et sydvendt våbenhus, begge i munkesten. Tårnet, der har samtidigt krydshvælv, huser nu et gravkapel. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links