Anna Selvtredje.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1525-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Torumværkstedet (o. 1530-1560).

Kalkmalerierne

Korsbæringen, Korsfæstelsen, Kristus som Smertensmand, Mand rækker tunge ad Johannes og Maria.
.

Kalkmalerierne i Vejby Kirke – Skive Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie, Anna (Jomfru Marias moder), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Johannes (Apostel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), indskrifter og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, geometriske borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, ranke og blad, menneske, dyr, væsen og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningens motiver synes meget traditionelt middeladerlige, men kan være udført i reformationsårene eller lige efter. Placeringen af Anna Selvtredje og Maria i Solgissel på korbuens vanger synes usædvanlig.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Korbuens maleri er præget af afskalninger af farvelag. Maleriets nordlige del har en del mekaniske skader, som kan skyldes døbefontens tætte placering op mod maleriet. Korbuens vanger har kraftige fugtskader med store misfarvede og skjoldede områder. Dertil ses saltudfældninger på korbuens vange mod syd samt partielle angreb af lyserøde bakterier. Maleriet på skibets nordvæg er ligeledes præget af mange mindre afskalninger i farve- og kalklag. En del af skaderne kan skyldes salte, medens andre sandsynligvis er mekaniske skader, som er opstået i forbindelse med berøring af maleriet i de nederste partier. En del misfarvninger skæmmer maleriets æstetiske udtryk. Der er flere små rustne søm i maleriet.

Kirken

Vejby Kirke – Skive Kommune har romansk kor og skib opført i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre på skråkantsokkel af granit. Kor og skib har bjælkeloft. Det sengotiske vesttårn er jævnbredt med skibet og har spor af oprindeligt hvælv i tårnrummet. På skibets nordside er et våbenhus fra slutningen af 1800-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links