Kalkmalede stolestadegavle dateret 1686 men gengivet renæssancegavle.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1686-1686 (1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Venø Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Meget usædvanlig, kalkmalet gengivelse af stolestadegavle, der fortæller, at man i 1686 sandsynligvis fremdeles havde stolestader fra renæssancen i kirken.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på skibets nordvæg er tilsmudset, og der ses en del mekaniske skader i kalk- og farvelag, som følge af maleriets placering tæt ved orgel og bænkerader. Der forekommer misfarvninger fortrinsvis af reparationer.

Kirken

Maleriet på skibets nordvæg er tilsmudset, og der ses en del mekaniske skader i kalk- og farvelag som følge af maleriets placering tæt ved orgel og bænkerader. Der forekommer misfarvninger fortrinsvis af reparationer.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links