Korets nordvæg.

.

Nordvæg mod vest. Indtoget i Jerusalem og Nadveren.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1390-1410 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Tirstedværkstedet (o. 1400).

Kalkmalerierne

Skabelsen, Den brændende tornebusk og Bebudelsen.
.

Kalkmalerierne i Vindeby Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, skabelsen og syndefaldet, Kristi lidelse, død og opstandelse, Jesu barndomshistorie og Dommedag. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Jakob (Patriark), Helligånden, Gabriel (Ærkeengel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Samson (Jødisk helt), Ahasverus (Persisk storkonge), Haman (Fjende af jøderne), Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Lukas (Evangelist), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Thomas (Apostel), Andreas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Bileam (Profet), Filip (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Matthias (Apostel), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder) og Simon (Apostel), indskrifter, engle og dyr.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Meget vigtige fragmenter fra en total udsmykning af kirkerummet udført af samme værksted, som malede de nu meget restaurerede scener i Tirsted Kirke. Biblia Paupurum kan have været forlæg til motiverne. Over hvælv i skibet er bevaret mange scener fra Kristi Lidelseshistorie i øverste billedfrise. På samme måde som i Tirsted Kirke, der er udsmykket af samme værksted, Tirstedværkstedet, er scenerne kombineret på usædvanlig måde. Specielt skal henledes opmærksomhed på kombinationen af Den vantro Thomas og Noli med tangere. Derudover den figurrige Nadverscene, hvor der er tolv apostle på samme side af bordet som Kristus, og Judas Iskariot alene på den anden side. Han er ved at modtage brødet i form af en oblat fra Kristi hånd. Næste billedfrise adskilles af et indskriftsfelt. Kun små dele af disse scener er synlige, men Samsons kamp mod løven, Bileam og æslet samt Ahasverus og Haman. Sidstnævnte er også malet i Tirsted Kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Kalkmalerierne i både kor og skib er tilsyneladende i en ret god bevaringstilstand. Dog har skibets motiv udbredte revnedannelser - fortrinsvis svindrevner - som kan indikere, at puds sidder løs. Dette bør eventuelt kontrolleres. Ligeledes den større pudsreparations stabilitet. Generelt er malerierne tilsmudsede - især maleriet på korets nordvæg. En rensning vil kunne bibringe malerierne et smukkere og mere harmonisk udtryk. (Tilstand september 2006). Over hvælv er bevarede malerier på alle korets vægge. Malerierne er behandlingskrævende, idet der er løse kalklag især omkring reparerede lakuner, hvor kalklag og farvelag har mistet vedhæftning til underlag. Sætningsrevner ses på vestvæggen. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vindeby Kirke består af romansk kor og skib i munkesten på kampestensfundament. I tidlig gotisk tid er koret overhvælvet og korbuens form ændret. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus i munkesten på en sokkel af kløvede kampesten. Mod vest er et tårn fra 1505, som er jævnbredt med skibet og opført i munkesten over en syld og med samtidigt hvælv i tårnrummet samt et trappehus mod syd.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links