Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1580-1600 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Voer Kirke – Brønderslev Kommune forestiller indskrifter, våbenskjolde og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk) og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I korets hvælv er bevaret en udsmykning med mange våbenskjolde, der har stor lokalhistorisk betydning.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I korets østkappe ses aktive saltskader. I korets øvrige øvrige kapper er bevaringstilstanden generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Voer Kirke – Brønderslev Kommune blev midt i 1100-tallet opført med kor og skib i kløvet kampesten på skråkantsokkel. Lige efter 1580 blev koret erstattet af et langhuskor opført i munkesten. Koret har samtidigt, ottedelt hvælv, mens skibet har bjælkeloft. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er lidt senere end koret opført i kløvet kampesten og munkesten. Et sydvendt våbenhus er omtrent samtidigt med koret. En større sengotisk tilbygning syd for koret blev i slutningen af 1500-tallet helt ombygget i tegl til gravkapel. Kapellet har samtidigt krydshvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links