Kalkmalerier i Vokslev Kirke

Ornamental udsmykning langs korbue.

.
By.
.

Artikelstart

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og korsarm. Malerierne er dateret til 1475-1750 (1620-1750 Barok og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Dalbyovreværkstedet (o. 1470-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Vokslev Kirke forestiller dagligliv, dyr og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne, blomst (stilistisk), ranke og blad, knækbånd, sparre, beslagværk og kartouche, cirkelslag og bueslag, passerroset, træ og busk og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret to udsmykninger. Den ældste ornamentale udsmykning har nære paralleller til flere kirker mellem Mariager Fjord og Randers Fjord. Den yngste i korets hvælv har usædvanlige prospekter fra 1700-tallets Viborg og muligvis København.

Kalkmalerierne i korhvælv står noget tilsmudsede og med enkelte større revnedannelser. Især i østkappen aftegner nyere reparationer sig meget lyst. Der er tilsyneladende ved senere kalkninger kalket i kapperne, hvilket får malerierne til at stå lidt mørkere på grund af tilsmudsningen. Udsmykning i skibets fire hvælv samt i nordre korsarms hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Vokslev Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i granitkvadre på granitsokkel. I senmiddelalderen overhvælvedes kor og skib, og apsis skiltes fra som sakristi. I slutningen af 1200-tallet opførtes mod nord og syd korsarme i granitkvadre på granitsokkel. Den søndre korsarm blev nedrevet i 1815. Det senmiddelalderlige vesttårn er opført i munkesten med enkelte skifter af kvadre og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Tårnets overdel er ombygget i nyere tid. På skibets sydside er et senmiddelalderligt våbenhus.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aalborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links