De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Kalundborg Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.
.

Kommunens lange kyst ud mod hhv. Storebælt og Sejerø Bugt betyder, at klimaet i høj grad er påvirket af havet. Det fører bl.a. til forholdsvis lune vintre og tilsvarende kølige somre. Mens havet dæmper temperaturvariationen, rummer kommunen også sandede områder i øst, hvor temperaturudsvingene er større. For året som helhed ligger temperaturen en smule over landsgennemsnittet.

Klimatisk er Storebæltsregionen meget tør, hvilket også gælder for Kalundborg, der hører til blandt landets ti tørreste kommuner. Særlig tør er kommunen i årets fem første måneder samt i november. En undtagelse er området omkring Skarresø og Tissø i øst, hvor det højere terræn giver flere skyer og mere nedbør.

Beskeden nedbør betyder også færre skyer, ligesom det kølige hav heller ikke bidrager til skydannelsen. Kalundborg Kommune er derfor meget solrig, og i fire måneder samt set over året ligger den oppe blandt landets ti solrigeste kommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klima