Især ønsket om afsondrethed må have været grunden til, at ikke blot ét, men to klostre i 1100-tallet forsøgte at slå sig ned på den lille Kalvø i Skanderborg Sø. Først kom benediktinerne, og i 1168 overgik klosteret til den gruppe cisterciensermunke, som i 1172 drog videre og grundlagde klosteret i Øm.

På Kalvø er der på den lave østlige del fundet rester af en bygning på 13,5 × 9,5 m, hvor en del af byggematerialet var frådsten. Det tyder på en datering til tidlig middelalder, og formentlig er der tale om en rest af klosteret, måske kirken.

Videre læsning

Læs mere om Klostre i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre