Oversigtsfoto af kanalen ud for søen
.
Oversigtsfoto af kanalen ud for søen
.
Oversigtsfoto af den sydligste del
.
Oversigtsfoto af den aller sydligste del
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261118
Sted- og lokalitetsnummer
160405-150
Anlæg
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER En tør, ca. 8 m bred kanal, delvis begrænset af jordvolde på begge sider, således at den fulde bredde er ca. 22 m. Kanalens dybde i forhold til de omgivende volde er indtil 2 m. Dele af den vestlige vold er beplantet, iøvrigt er arealet græsklædt. Fredningen omfatter kanalen og omgivende volde. Mindesmærkets pla- cering og udstrækning er angivet på vedhæftede udsnit af matrikel- kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKanalen er nu vandførende på større strækninger. Den østlige vold er afgravet på de nordligste ca 15 m. Der synes at være tale om en ældre skade, ifølge en lokal beboer har der engang været skydebane. Beskrivelse ellers som kartotekskort. CHB 1988: uænderet. Kanalstykket mod N til gudens ø henligges i græs og ses tydeligt i terrændet. Burde af pædagogiske grunde inddrages i fredningen. ** Seværdighedsforklaring ** Kanaler med omgivende volde træder klart frem i terrænet, og anlægget vil formenlig interessere mange, det ligger jo på vejen til Øm-kloster. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat
1987
Museal udgravning - Skanderborg Museum
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceI forbindelse med Østjysk Elforsynings kabelarbejde fandtes del af såkaldt munkekanal.
1988
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1988
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER En tør, ca. 8 m bred kanal, delvis begrænset af jordvolde på begge sider, således at den fulde bredde er ca. 22 m. Kanalens dybde i forhold til de omgivende volde er indtil 2 m. Dele af den vestlige vold er beplantet, iøvrigt er arealet græsklædt. Fredningen omfatter kanalen og omgivende volde. Mindesmærkets pla- cering og udstrækning er angivet på vedhæftede udsnit af matrikel- kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Kanalen er nu vandførende på større strækninger. Den østlige vold er afgravet på de nordligste ca 15 m. Der synes at være tale om en ældre skade, ifølge en lokal beboer har der engang været skydebane. Beskrivelse ellers som kartotekskort. CHB 1988: uænderet. Kanalstykket mod N til gudens ø henligges i græs og ses tydeligt i terrændet. Burde af pædagogiske grunde inddrages i fredningen. ** Seværdighedsforklaring ** Kanaler med omgivende volde træder klart frem i terrænet, og anlægget vil formenlig interessere mange, det ligger jo på vejen til Øm-kloster.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumMunkekanal. Stykket nord for vejen: Er meget udvasket/nedpløjet. Volden mod vest virker dog bevaret under læhegnet. Kanalen er græsklædt og beliggende i græsmark. Vest for fortidsmindet dyrket mark. Stykket syd for vejen: Kanal og volde er meget synlige. Kanalen er gæsklædt. På volden mod vest et gammelt læhegn. Marken øst for fortidsmindet henligger i græs, mens marken vest for fortidsmindet er tilplantet med majs. Mod syd er kanalen omgivet af en sø. Kanalen er på strækningen ud for søen sumpet og bevokset med siv.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links