Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261120
Sted- og lokalitetsnummer
160405-203
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

DEL AF MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER Beskrivelse af matr.nr. 2l: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. Det fredede areal er græsklædt bortset fra den nordlige del, der er bevokset med træer. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæftede kopi af udsnit af matrikelskort. Beskrivelse af matr.nr.2p: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. Det fredede areal er delvis beplantet. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæftede kopi af udsnit af matrikelskort. Beskrivelse af matr.nr.3z: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. På det fredede areal er opført et hus; iøvrigt ligger det hen som have. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæftede kopi af udsnit af matrikelskort. Beskrivelse af matr.nr.4ab: En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en svag sænkning i terrænet. Det fredede areal er dyrket. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhæf- tede kopi af udsnit af matrikelkort. Beskrivelse af matr.nr.4h: Kanalen fremtræder som en moseagtig sænkning, hvis placering og udstrækning fremgår af vedlagte kopi af udsnit af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorUndertegnede kan ikke se anlæggets sydlige del i terrænet. Græsmarker er ellers tør i det pågældende område. Beskadigelser er ikke iagttaget. Ingen mål, da anlægget ikke kan erkendes. Nordlige del ved Gudensø kan klart erkendes i terrænet. Den er ca 8 m bred og strækker sig fra Gudensøerne ca 100 m. mod syd til en mose, hvor kanalen forsvinder under vandet. Resten af kanalen kan ikke erkendes i terrænet idag. Den bevarede nordlige del er græsbevokset med birketræer på kanterne. I kanalens østside er gravet en moderne kanal ca 1m. bred og vandgførende. (Foto taget stående på kanalens østlige kant, den modrene kanal i forgrunden og kanalens vestside i baggrunden). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKanal
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKlosterkanal. Matr. nr. 2l: Eng. Ingen dyrkning. Græsareal. Kanalen ses som en svag sænkning - lidt fugtig. Bevokset med græs og siv. Matr. nr. 2p: Museumsområde. Kanalen er en meget svag sænkning - ses nærmest ikke. Bevokset med græs, krat og træer mod vest. Matr. nr. 3z: Have. Kanalen ses ikke. Kanalen er bebygget og beplantet (som registreret i fredningsteksten). Matr. nr. 4ab: Græsmark. Kanalen ses som en svag sænkning med uklar afgræsning. Matr. nr. 4cø: Eng. delvist græsklædt og delvist træbevokset vådområde. Det vides ikke hvor kanalen præcist er - den er ikke synlig. Matr. nr. 4m: Sø/vådområde bevokset med nogle træer. Matr. nr. 4h: Eng/skov. Kanalen ses tydeligt. Bevokset med træer.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links