Strækning 1 oversigtsfoto set fra N
.
Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Skanderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
261119
Sted- og lokalitetsnummer
160405-202
Anlæg
Kanal, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

DEL AF MIDDELALDERLIG KANAL VED ØM KLOSTER En tør ca. 20 m bred kanal, der viser sig som en sænkning i terrænnet. Det fredede areal er delvis dyrket. Mindesmærkets placering og udstrækning er angivet på vedhøftede kopi af udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, dog er dyrkning tilladt i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKanalen er kun svagt synlig i terrænet og ligger stort set under vand, ligesom de sydligste dele af den angivende græsmark. Der er ikke iagttaget nogen beskadigelser. Målene er ikke taget p.g.a. oversvømmelserne. Bevoksning: 1981: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDel af kanal ved Øm kloster.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKanal ved Øm Kloster. Kanalen gennemskæres af to asfalterede veje og kan derved inddeles i tre strækninger. Strækning 1: Den sydligste del omfatter matr.nr. 1c, Emborg By, Gl. Rye Strækning 2: Den midterste del omfatter matr.nr. 3a, Emborg By, Gl. Rye Strækning 3: Den nordligste del omfatter matr.nr. 3ay, Emborg By, Gl. Rye, matr.nr. 4r, Emborg By, Gl. Rye, matr.nr. 4q, Emborg By, Gl. Rye

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links