kanalen sest frra øst
.
kanalen set fra nordvest
.
kanalen sest fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4112141
Sted- og lokalitetsnummer
230101-394
Anlæg
Kanal, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Kanal i to dele, ca. 800 m lang ialt.Anden del, ca. 200 m lang, som forløber langs indersiden af skovens S-skellet i afd. 53 (4112:141). hvorefter den er afbrudt over et stykke og fortsætter derefter ca. 200 m i afd. 53 (fr.nr. 4112:141). Hvorefter den ses igen langs S-skellet i afd. 53. Kanalbunden ligger ca. 2 til 2,5 m under terrænet N herfor og ca. 1 til 1,5 m under terrænet S herfor, alt efter det terræn kanalen passerer.Kanalen har formentlig ledt vand til en mølle og til voldgraven om Helvedgård Voldsted.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKanalen er forlængelsen af 230101-329. Der skal laves relationer imellem de to.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links