Nord-sydgående stykke af kanalen set fra syd
.
Vestenden af det bevarede stykke, der giver en fornemmelse af hvor meget der er gravet af. set fra nordvest
.
Vestenden af det bevarede stykke set fra kanalen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270776
Sted- og lokalitetsnummer
180301-80
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.); Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:76 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Vandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 20 m lang. Kanalen er ca. 1 m dyb, 0,5 m bred i bunden og 2 m bred i toppen. Langs kanalen findes et tilhørende dige.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerKnap 40 meter bevaret kanal. Øst for kanalstykket er kanalen overpløjet og opdyrket, og vest for kanalstykket er den gravet væk i forbindelse med brunkulsgravning. Selve kanalstykket er 2m bredt i toppen og ½ meter bredt i bunden, og 1 m dyb på den N-S-gående del. På den Ø-V gående del er bunden 1 m bred, og siderne ½ meter høje. Nordsiden mangler på de østligste 25 meter, der hvor kanalen slår et sving. Kanalstykket ligger i skov.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links