Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33012
Sted- og lokalitetsnummer
190710-22
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Vandflod by, umatr.areal "Kapel". Tingl.: 17/3 1981 aflyst og gentinglyst den 15 august 1983. Kapelbanken (Sct. Enders kapel). En uregelmæssig, nærmest firkantet formet banke, der hæver sig ca. 2 m over det omgivende terræn. Banken, der måler ca. 60 x 70 m, har en ujævn overfla- de og er bevokset med nåletræer og buske samt krat. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, for- udsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning er kun tilladt efter for- udgående aftale med fredningsstyrelsen.

Undersøgelseshistorie

1634
Diverse vind og vanderosion - Museet for Varde By og Omegn
1983
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Museet for Varde By og Omegn
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links