Banken, modsat den indtil nu angivne position. Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
111036
Sted- og lokalitetsnummer
100709-19
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tomten af Sct. Laurentii kapel og kirkegård. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte deklarationsrids. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af kapel og kirkegård må ikke fjernes, afdækkes eller beskadiges på nogen anden måde. Det er tilladt at anvende det fredede areal på samme måde som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1562
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSt. Laurentii Kapel skal have ligget paa den flade Banke umiddelbart S. for Dammene.
1975
Tinglysning - Kulturstyrelsen
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Aalborg Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links