Kapellanboligen ligger på Kirkestræde 2 B i Holbæk Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Bygningen omtales første gang i 1636 som kornlade til den tolængede kapellangård. På dette tidspunkt var bygningen allerede brøstfældig, og den dateres derfor antageligt til omkring 1600. Bygningen blev restaureret i 1980-1982.

Beskrivelse

Kapellanboligen ligger i Holbæk centrum, umiddelbart øst for Skt. Nikolaj Kirke. Kapellanboligen er en 10 fag lang bindingsværkslænge med delvist gennemstukne bjælkeender, hvidmalet sugfjæl af træ og heltag af røde vingetegl. Bindingsværket er af egetømmer. Tømmer og tavl er rødkalket. Vinduerne er torammede og opsprossede. Hoveddøren er en traditionel fyldingsdør med opsprosset overvindue. På gårdsiden findes to blåmalede fyldingsdøre med glas i de øverste fyldinger samt en kældernedgang. Tagfladerne er ubrudte og i rygningen sidder tre skorstenspiber med sokkel og krave. I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere planløsning med et dobbelthøjt trapperum ved entréen, et gennemlyst rum mod syd samt i midten og mod nord en centralt placeret gang med rum på begge sider. Interiøret er kendetegnet ved mestendels traditionelle overflader.

Miljømæssig værdi

Kapellanboligens miljømæssige værdi knytter sig til placeringen nær Skt. Nikolaj Kirke og Holbæk Sortebrødrekloster, hvor bygningen er med til at opretholde det kulturhistorisk værdifulde miljø.

Kulturhistorisk værdi

Kapellanboligens kulturhistoriske værdi relaterer sig i det ydre til den ældre bindingsværkslænge med kældernedgang mod gården, gennemstukne bjælkeender og ubrudt heltag. Bygningen har, uden at ændre sin traditionelle grundform, gennemgået flere ombygninger, hvilket blandt andet ses i den uregelmæssige vinduessætning og det irregulære bindingsværk.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdi ligger i den ydmyge fremtræden med overkalkede mure og ubrudt tegltag. Farvesætningen er enkel og udtrykket er gennemgående prunkløst, uden nævneværdig dekoration eller udsmykning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links