Der er fire fredede præstegårde i Guldborgsund Kommune, bl.a. Moseby Præstegård, der er kåret til Danmarks smukkeste, og Torkilstrup Præstegård, som var salmedigteren B.S. Ingemanns barndomshjem. Tre af præstegårdene virker fortsat som præstegårde.

Da Nykøbing Slot blev nedbrudt i 1767, fandt dets gedigne materialer bl.a. anvendelse i den bygningsfredede præstegård i Karleby, som Jacob Borch, der var præst i perioden 1764‑1801, opførte.

Det anseelige stuehus af 24 fag svært bindingsværk på lav kampestenssyld og med bjælker af eg og pommersk fyr lagt over remmen rummer en højloftet beboelse med stuklofter og fyldingsdøre i svære, forkrøppede gerigter. Det høje stråtag brydes mod gården af to smalle kviste over indgangene, mens havesidens stråtag er ubrudt. Hertil føjede stiftsprovst Hans Resen Steenstrup, der var præst 1803‑41, et grundmuret korshus, kapellanfløjen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Præstegårde