Af det omfattende mølleanlæg ses her selve møllebygningen i bindingsværk. Det høje loft har været brugt som kornlager.
.

Karmark Mølle ved Nørreå blev oprindelig anlagt i middelalderen; den eksisterende vandmølle er imidlertid bygget i 1809. Den blev da kaldt Skjern Mølle, men blev omdøbt til Karmark Mølle i forbindelse med et ejerskifte i 1812. Mølleanlægget står som en helhed i sammenhæng med stuehuset fra ca. 1650, de øvrige bygninger, mølledam m.m. I perioden 1822‑1909 var der også en stampemølle, som lå i en særskilt bygning syd for vandmøllen.

Møllen blev fredet i 1959, og fredningen udvidet i 2011. Møllen er velbevaret med vandhjul og mølleværk og er fuldt funktionsdygtig.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller