Karrebæk Mølle ligger lige ved indkørslen til landsbyen Karrebæk, ca. 80 m nord for kirken. Med sin placering på en bakke har den kunnet ses langvejsfra, og vindforholdene har været gode for mølledriften.
.

Karrebæk Mølle blev opført på Humlebjerg i 1858 til møller Niels Mortensen, der også ejede Karrebæk Møllegaard. Møllen er en såkaldt bakkehollænder, idet møllekroppen er bygget på selve Humlebjerg, mens gennemkørslen og den nederste etage er bygget ind i bakken. Fundamentet er grundmuret og hvidkalket, møllekroppen er ottekantet og i spåntækket træværk. Vingerne førte sejl og havde et vingefang på ca. 20 m. Hatten er løgformet. Møllen var en kornmølle og med sin beliggenhed 15 m over havet tillige sømærke for Karrebæk Fjord. I 1999 opsatte Næstved Havn en lanterne i det nordøstlige vindue. Gården, der blev genopført i 1896 efter en brand året før, blev revet ned i år 2000.

Driften ophørte i 1942, og møllen blev i 1945 solgt til Komiteen til Karrebæk Mølles Bevarelse. Mølleanlægget med inventar blev fredet i 1959, og møllen blev restaureret 1981‑83. Næstved Kommune overtog møllen i 1971 og overdrog den i 2017 til Karrebæk Møllelaug.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller