Det centrale Karup, 2019. Den ældste del af byen ligger nær den tidligere stationsbygning, der huser biblioteket. Der er indkøbsmuligheder i den vestlige del af Østergade og i Bredgade. Karup Kartoffelmelfabrik ligger på Engholmvej i kortudsnittets vestligste del. Jernbanetracéet, der krydser gennem byen, er omdannet til Alhedestien, en 49 km lang cykel- og vandresti, der ender i Viborg. Karup Å og Åresvad Å bugter sig gennem byens sydligste udkant.
.
Den 9. april 2016 blev første spadestik taget til en forskønnelse af det centrale Karup omkring handelsgaderne Bredgade, som vist på fotoet, og Østergade. Projektet omfattede bl.a. ny vejbelægning, nye fortove og gadebelysning. Arbejdet her var første etape af et større byfornyelsesprojekt, der skulle løbe over de næste par år og omfatte flere steder i byen. Foto fra 2017.
.

Karup har en befolkning på 2.240 og et areal på 197 ha. Byen ligger på Karup Hedeslette nord for Karup Å, der løber sydvest om byen. Hedeslettens sandede areal bruges i vid udstrækning til kartoffelavl. Fra Karup er der 22 km til Viborg og 23 km til Herning ad Viborgvej-Herningvej, der passerer byen lidt nord for centrum.

I 1965 åbnede staten for civil flyvning på Flyvestation Karup, men det var fortsat udbygningen af den militære luftbase, der skabte den betydeligste befolkningstilvækst i Karup. En helt ny by, Kølvrå, der ligger tæt på basen, opstod i halvtredserne, og her som i de nye kvarterer i Karup dominerer enfamilieshuse og parcelhuse. Det rummelige, men sparsomt bebyggede industriområde ligger langs Industrivej ved udkørslen mod Viborg.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Karup er fra *1419, hvor formen Karup optræder. I senere kilder findes former som Karop (1495) og Kaarup (1688). Navnet er sammensat med fuglebetegnelsen gammeldansk , som betyder »allike«, og substantivet torp med betydningen »udflytterbebyggelse«. Navnet betyder således »udflytterbebyggelsen med alliker«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer