Karup Kirke er en kirke beliggende i Karup, Viborg Kommune. Kirken er opført i slutningen af 1400-tallet. Kirkens nuværende form er stærkt reduceret i forhold til velmagtsdagene som berømt valfartskirke. I kirken er bevaret et romansk tympanon med det for stenskulpturen sjældne motiv: Kristus i mandorla (mandelformet glorie), muligvis stammende fra kirkens forgænger. Bygningen består nu af et teglbygget sengotisk langhus på tre overhvælvede fag, hvortil knytter sig et par klokkepiller på østgavlen samt et våbenhus fra 1940 på sydsiden. Ved middelalderens slutning havde det da fuldt udbyggede anlæg også en tresidet østafslutning, to korsarme, et vesttårn og et våbenhus mod syd. Men efter Reformationen og ophøret af pilgrimsfærden svandt kirkens indtægter ind, og en lang kamp mod bygningens forfald blev indledt. Det var dog først efter 1744, da kongen overdrog kirken til Steen Jørgensen til Aunsbjerg, at bygningen fik sin nuværende form. Blandt kirkens inventar er vievandskarret og en række sengotiske korstolegavle bemærkelsesværdige. Et monstranshus, anvendt til opbevaring af hostien, er nu på Viborg Museum.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker