Befolkningsudviklingen i Kibæk 1921-2019.
.
Kibæks trafikanter skal holde godt øje med hinanden i krydset mellem Ollingvej-Østergade og byens hovedgade, Brogade-Nr. Bredgade. Her passeres Brogade også af Skanderborg-Skjern-banen, der betjenes af Kibæk Station umiddelbart vest herfor.
.
Det centrale Kibæk, 2019. Kortudsnittet viser det oprindelige centerområde omkring stationen og Nr. Bredgade, samt områderne ved Sønderbro og ved Sandfeldparken. Ad Vardevej er der ca. 10 km til motorvejssystemet ved Herning. Børnesøen og Møllegaardssøen ligger i et af byens grønne områder i den nordlige del af kortudsnittet. Her ligger også den gamle vandmølle Kibæk Mølle, der i dag er et af byens kulturelle centre sammen med Alhuset, Kibæks kulturhus i kortudsnittets sydlige del. Det tidligere rådhus på Solbakken huser i dag Kibæk Bibliotek og et lægehus. Øst for Vardevej ses en del af byens erhvervsområde.
.

Kibæk har en befolkning på 2.707 og et areal på 2,3 km2. Byen ligger ca. 14 km sydvest for Herning og 24 km nordøst for Skjern på Skovbjerg Bakkeø. Terrænet i det gamle hedeområde er let bølget og gennemstrømmes af flere vandløb.

Det højeste punkt i Mombjerge, der ligger lidt nord for byen, er 96 m.o.h. Vonå løber i en grøn kile gennem Kibæk og danner et af byens rekreative områder sammen med Harreskov Plantage mod øst. Åen udløber i Vorgod Å, der er en del af Skjern Ås vandløbssystem. I 2013 blev Vonå ført tilbage til sit tidligere slyngede løb som en del af kommunens naturgenopretning; inden da var der blevet oprettet regnvandsbassiner ved åen.

Kibæks gadenet er struktureret af jernbanens linjeføring og den krydsende Nr. Bredgade, af Vardevej, der løber parallelt med banen, og af Vorgodvej. De første lave huse med forretninger, håndværk og villaer blev bygget nær stationen.

Bygningerne i de boligkvarterer, der spredte sig langs vejene, var indtil årtusindskiftet primært parcelhuse på én etage med undtagelse af Landsbyparken fra 1983, hvor rækkehuse indgik i bebyggelsen. I begyndelsen af 00’erne blev et centralt beliggende areal ved Brogade og Sønderbro byfornyet, da et tidligere fabriksområde blev erstattet af parcelhuse, rækkehuse og kædehuse. Kibæks erhvervsområde ligger i byens udkant langs Vardevej.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Kibæk er fra *1466, hvor formen Kybeck optræder. I senere belæg findes former som Kibeck (1638) og Kibek (1797). Navnets forled er vanskeligt at tolke, men det er muligvis et gammeldansk substantiv *kwī, som betyder »kvægfold«. Det kunne dog også repræsentere et velkendt, gammelt sammenfald mellem ord på *twi- og *kwi-, som sigter til noget tvedelt. Efterleddet er substantivet bæk. Navnet betyder således måske enten »bækken ved kvægfolden« eller »den tvedelte bæk«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer