Kildeparken, med mindesmærke for general A.L. Moltke, er Aalborgs ældste park. Her udførtes 1801‑02 de første offentlige beplantninger i en dengang meget træfattig by. General A.L. Moltke og foreningen Enigheden havde indsamlet penge til at få kildestedet forskønnet og beplantet. Sidst i 1800-tallet blev parken udvidet efter tegninger af O. Høegh Hansen. Efterfølgende har Aalborghallen og bebyggelse reduceret parken. Kildeparken blev renoveret i 1990’erne og rummer i dag både en lindeallé, hvor en samling skulpturer er opstillet, et bassin og landskabelige træk med store fritvoksende træer. Parken indgår som det inderste led i en af byens grønne kiler.

Videre læsning

Læs mere om Aalborgs parker og byrum

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links