Faktaboks

Kommune
Billund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
310734
Sted- og lokalitetsnummer
190604-313
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 e.Kr. - 1919 e.Kr.)

Original fredningstekst

TOMTEN AF ALMSTOK KIRKE (KALDET RØDE KIRKE) OG KIRKEGÅRD Det fredede areal, hvorpå kirkens omtrentlige udstrækning er angivet af en tjørnehæk, måler ca. 52 m i øst-vestlig retning og ca. 52 m i nord-sydlig retning, langs østgrænsen og 39 m langs vestgrænsen. Midt på kirketomten er der rejst en ca. 2 m høj granitsten med indskrip- tion. Arealet ligger hen i græs med buskads i det sydvestlige hjørne. Fredningsgrænsen forløber i øst langs skellet mellem matr.nr. 1a og 1n og i syd langs vejen Vorbasse - Almstok. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1340
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links