Fortidsmindes sydlige del, set fra nordvest
.
Fortidsmindes sydlige del, set fra nordvest
.
Fortidsminde set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33157
Sted- og lokalitetsnummer
080504-4
Anlæg
Kirke, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Kirkegård, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kørup kirketomt De under jordoverfladen beliggende ruiner af Kørup kirke. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte op- måling. Arealet liger hen i græs. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres eller beskadiges på no- gen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggel- se af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1602
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
1781
Registrering via historisk dokumentation - Odense Bys Museer
1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf Kørup Kirke ses endnu en Rest i Jorden af Form [skitse] af Mursten, flere Rester findes formentlig dækket af Jord.
1974
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKørup kirketomt. Tomten fandtes overpløjet, og tilsået med vintersæd. På overfladen observerdes en hel del teglstumper. Det så dog ikke ud til at der var foretaget dybdepløjning. Kirketomten ligger i tæt forbindelse med det fredede voldsted nr. 3315:6. Bevoksning: korn. Mål: 60x14 m.
1998
Registrering via historisk dokumentation - Odense Bys Museer
2002
Uspecificeret museal aktivitet - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links