Oversigt set fra SV
.
Kopi af granitkors med hjulkorstegn, set fra NØ
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
05125
Sted- og lokalitetsnummer
100610-27
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rubjerg gamle kirkegård Kirkegården med dens rester af den nedbrudte kirke og grav- minder. Dekl. 15.3.46 er det originale fredningsdokument gennem kirkeministeriet tilstillet stiftsøvrigheden til opbevaring ved kirkens akter.

Undersøgelseshistorie

1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1960
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRubjerg gamle kirkegård. Den gamle kirke er markeret med græstørv, men i v-gavlen står endnu rester af en væg, der er muret af natursten, op til ca. 2 m høj. Langskibet måler 7,5 x 18m, 6x8 m. På Kirkegården ligger spredt en del gravsten, hvoraf nogle få af jern. De fleste er fra 1890érne, men enkelte er ældre og nogle yngre (en fra 1910). En hulvej fører fra S ind til kirken. Kirkegårdens mål er målt ud fra målebordsbladet. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Vendsyssel Historiske Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Aalborg Historiske MuseumGl. Rubjerg Kirkegård. Afgræsses af får. P-plads og infoskilt.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links