Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150284
Sted- og lokalitetsnummer
110612-421
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestervig kloster hovedgård: umatr.kirkegårdsjord S. Thøgers kirketomt Resterne af den nedrevne S. Thøgers kirke er beliggende under jordoverfladen. Kirkens placering og omtrentlige omfang fremgår af vedlagte skitse. En del af det fredede areal anvendes som kirkegård. Disse levn af den nedrevne kirke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Oprettelse af nye gravsteder må ikke finde sted på det fredede areal.

Undersøgelseshistorie

1547
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1939
Museal udgravning - Uspecificeret institution
1961
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1972
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kirketomten er delvis markeret med stenlægninger i græsset. Midt på græsklædt kirkegård.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links