Faktaboks

Kommune
Frederikshavn Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
01171
Sted- og lokalitetsnummer
100311-24
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Den tilsandede Kirke er et spændende monument over naturens indvirkning på menneskelivet i et barskt naturområde. Det berømte hvide tårn er den sidste rest af Skagens gamle middelalderlige sognekirke, Sct. Laurentii kirke. I 1795 måtte den lukkes på grund af sandflugt. Inden da havde menigheden i mange år måttet grave sig ind for at komme til gudstjeneste. Kirkeskibet blev revet ned, og stenene genbrugt til andet byggeri, men tårnet fik lov at blive stående som sømærke. I dag markerer pæle og volde kirkens og kirkegårdens oprindelige udstrækning.

Original fredningstekst

Skagen gamle kirkeruin. Tårnet er det eneste der rager op ad sandet.

Undersøgelseshistorie

1795
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1903
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1960
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Vendsyssel Historiske Museum
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den Tilsandede Kirie ved Skagen.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links