Kirkegården set fra SØ
.
Kirkegården set fra SV
.
Kirketomt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33119
Sted- og lokalitetsnummer
170303-28
Anlæg
Kirke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ullerup Kirketomt. Ødekirkegård og kirkeruin under flad mark. På det op til 105 x 57 m store areal findes resterne af den middelalderlige Ullerup Kirke med tilhørende kirkegård. Kirketomten og kirkegårdens afgrænsning er markeret på jordoverfladen.

Undersøgelseshistorie

1660
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceUllerup kirkegård lokaliseret ved 3 tidsmæssigt forskellige afgrænsninger. Ligeledes blev kirketomten lokaliseret, den var 31 m lang og skibets bredde var 9 m. I tilknytning til kirken er en Sct. Folkvarts helligkilde.
1986
Museal besigtigelse - Museet på Koldinghus
1986
Museal detektorbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling7 mønter fundet med detektor i opgravet jord fra udgravning af Ullerup kirketomt: 1. Christopher II, Nørrejylland. 2.-3. U- best. borgerkrigsmønter, beg. af 1300-tallet. 4.-6. Erik af Pommern, kobbersterlinge c. 1420, Næstved ?. 7. Christian I, Malmø, hvid. To mønter er fundet i udgravningsfelter: 8.-9. Ikke konserveret, men form. borgerkrigsmønter.
1987
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1987
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceAnlægget er truet af nedpløjning og undersøgelsens formål var derfor at få afgrænset kirkegård og kirketomt, således at dette areal evt. kunne friholdes for dyrkning. Ved undersøgelsen blev kirkegårdens afgrænsninger fastlagt. Kirketomtens grundplan blev fastlagt og det kunne konstateres, at der havde været en ældre kirke på stedet.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2005
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links