Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352231
Sted- og lokalitetsnummer
040314-4
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brolægning, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kulturlag, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brolægning, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ruinerne af den middelalderlige Vor Frue kirke er beliggende under nuværende jordoverflade Fredningen omfatter den vestligste del af matr. nr. 171a, vest for en forbindelseslinie mellem nordøst-hjørnet af matr.nr. 169 og sydvest-hjørnet af matr.nr. 172, alle af Slagelse bygrunde.

Undersøgelseshistorie

1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af den middelalderlige Vor Frue kirke er beliggende under nuværende jordoverflade. Fredningen omfatter den vestligste del af matr. nr. 171a, vest for en forbindelseslinie mellem nordøst-hjørnet af matr.nr. 169 og sydvest-hjørnet af matr.nr. 172, alle af Slagelse bygrunde.
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1996
Museal besigtigelse - Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
1996
Museal udgravning - Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links