Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452666
Sted- og lokalitetsnummer
070207-28
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vor Frue Kirke. Ruinerne af Vor Frue Kirke og rester af den tilhørende kirkegård er beliggen- de under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 293, 294, 295, 296, umatrikuleret gadejord, Nobelstræde ud for disse grunde, samt matr.nr 301.

Undersøgelseshistorie

1986
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinerne af Vor Frue kirke og rester af den tilhørende kirkegård er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 293,294,295,296, umatrikuleret gadejord, Nobelstræde ud for disse grunde, samt matr.nr. 301.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Guldborgsund Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links