Søtorvets bygninger fra 2018 med de karakteristiske filtsede og farvede mure ligger centralt i den ældre del af Kirke Hvalsø med såvel butikker som boliger.
.
Holbækvej forrest i billedet og Hovedgaden i forlængelse heraf udgør hovedstrøget i Kirke Hvalsø. Her passerer jernbanen Roskilde-Kalundborg over, og stationen ligger til højre uden for billedet.
.
Befolkningsudviklingen i Kirke Hvalsø 1921-2021.
.
Det centrale Kirke Hvalsø, 2020. Nord for jernbanen, øverst i kortudsnittet, ligger kommunens rådhus tæt ved Holbækvej. Den gamle stationsbygning er indrettet til Gro Akademi, der tilbyder uddannelse for unge med særlige behov. Overfor ligger biografen. Forretningslivet er koncentreret syd for banen ved Søvej og Søtorvet med specialforretninger og boliger i lavt etagebyggeri. Der er enkelte butikker i Hovedgaden. En stor del af byens kulturliv foregår på Skolevej, hvor skolen, idrætsfaciliteterne og kulturhuset med bibliotek er samlet.
.
Befolkning og areal i Lejre Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Udsigt over Bidstrup Skovene med Elverdamså, der løber i nordvestlig retning gennem det kuperede landskab. Byen i baggrunden er Kirke Hvalsø. Skovene er en del af Nationalpark Skjoldungernes Land og rummer forskellige naturtyper som overdrev, græsningsenge og moser. Skovene er af stor rekreativ betydning for Lejre Kommune, da de tilbyder en bred vifte af friluftsaktiviteter.
.

Kirke Hvalsø har en befolkning på 4.222 og et areal på 2,3 km2. Byen ligger i et stærkt kuperet dødislandskab med moser, enge og søer, hvoraf nogle stammer fra istiden og andre fra nutidens grusgravning. Efter endt udnyttelse af råstofferne er en del af gravearealet omdannet til rekreative områder. Fra Kirke Hvalsø er der ca. 19 km mod nordvest til Holbæk og ca. 18 km mod nordøst til Roskilde. Efter stationens indvielse slog den voksende befolkning sig ned langs Holbækvej og Hovedgaden ved kirken med butiksliv og boliger i stationsbyhuse; her er stilen Bedre Byggeskik fremherskende. En del af disse huse findes stadig, men bylivet er reduceret. I byens sydlige del ligger det gamle apotek og lægeboligen, der er restaureret og omdannet til moderne lejligheder. Søtorvet blev bygget i 2018 af Mangor & Nagel og ligger over for kirken. Det er byens vigtigste handelsstrøg, suppleret af enkelte butikker i Hovedgaden, og er en blanding af butikker og etageboliger.

I sidste del af 1900-tallet voksede byen mod alle verdenshjørner; nord for banen på hver side af Holbækvej, mod sydøst langs Præstegårdsvej og Skovvej på hver side af Roskildevej og mod sydvest omkring Horseager. Industriområderne ligger ved Bentsensvej og Åsvejen.

Stednavnets betydning

Stednavnet (Kirke) Hvalsø er nævnt første gang *1253 (afskrift 1391) i formen Hwelpsyø. Den ældste originalform er ca. 1376 Hwalsio syndræ. Yngre former er fx 1448 Hwalsøø, 1505 Kirkehwalsyø, og matriklen 1688 har formen Kierke Hualsøe. Forleddet i Hvalsø er substantivet hvalp sigtende til unger af ræv, ulv og hund samt visse andre pattedyr. Efterleddet er substantivet . Navnets betydning er »søen, hvor der er hvalpe«. Bebyggelsens opdeling reflekteres i de retningsangivende adjektiver hhv. nørre »nordligt beliggende« og søndre »sydligt beliggende«, som er tilføjet navnet Hvalsø. Kirkebyens retningsangivende led Søndre blev i begyndelsen af 1500-tallet ændret til Kirke.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer