Det store gadekær ligger i centrum af Kirke Hyllinges gamle landsbykerne mellem Bygaden og Lillegade.
.
Befolkningsudviklingen i Kirke Hyllinge 1930-2021.
.
Det centrale Kirke Hyllinge, 2020. Byen er domineret af parcel- og rækkehuse, men omkring Lillegade og i den nordlige del af byen ses ældre gårde og huse med stråtag. Kirken ligger højt og synligt på en banke ca. 1 km sydvest for Kirke Hyllinges gamle centrum. Kirke Hyllinge Hallen ligger tæt på skolen, men idrætten udøves også for enden af Stationsvej, hvor KHIF har en idrætsplads på tracéet ved den tidligere station, hvis bygning indgår i foreningens lokaler.
.
Befolkning og areal i Lejre Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.

Kirke Hyllinge har en befolkning på 2.228 og et areal på 1,4 km2. Byen ligger i Hornsherred i et kuperet morænelandskab fra sidste istid. Kirken ligger 43 m.o.h. på en skrænt i byens vestligste del, hvorfra der er udsigt over Inderbredning. Fra Kirke Hyllinge er der ca. 12 km mod syd til Kirke Hvalsø, 16 km mod vest til Holbæk og 21 km mod nordøst til Frederikssund. I 1960 var byen koncentreret omkring Bygaden og Lillegade, hvor der stadig ligger gårde og huse blandet med nyere beboelser, og langs udfaldsvejene. Siden 1970’erne har byen bredt sig med parcel- og rækkehuse i en trekant mellem Elverdamsvej mod nordvest og det tidligere banetracé i øst. Sydligt i byen ligger ældre- og plejecenteret Ammershøjparken fra 00’erne, og vest herfor ligger erhvervsområdet. På Bygaden har biblioteket og skolen til huse i moderne bygninger opført i mursten og glas.

Dagligvarer kan købes i flere supermarkeder i området omkring Bygaden. Derudover findes et mindre antal forretninger med udvalgsvarer. Uden for byskiltet mod syd er et rækkehusbyggeri under opførelse.

Stednavnets betydning

Stednavnet (Kirke) Hyllinge er nævnt første gang i et dokument fra *1253 (afskrift 1391) i formen Hyulwinge. Den ældste originalform er 1299 Hwiluinge. I 1311 skrives Hwilwinge syndræ. Yngre former er fx 1389 Hwilwingæ, 1446 Synder Hwylwingæ, 1540 Kircke Hyllenghe, og Matriklen 1688 har formen Kiercke Hyllinge. Navnet er dannet ved afledning med suffikset -inge. Det ord, som er afledt, kendes ikke uden for stednavne. Det kan rekonstrueres ud fra den urnordiske ordrod *hwelƀ- »hvælve« til et gammeldansk substantiv *hwilvi »hvælving, forhøjning«. Navnets betydning har formentlig været »stedet på/ved forhøjningen«. Bebyggelsens opdeling reflekteres i de retningsangivende adjektiver, hhv. nørre »nordligt beliggende« og søndre »sydligt beliggende«, som er tilføjet navnet Hyllinge. Sognebyens navn blev i løbet af 1500-tallet ændret fra Søndre Hyllinge til Kirke Hyllinge muligvis i analogi med kirkebynavnene Kirke Hvalsø, Kirke Såby og Kirke Sonnerup, da kirken ikke lå i selve landsbyen.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer