Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4625141
Sted- og lokalitetsnummer
070613-71
Anlæg
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Nysted kommune ejer kun matr.nr. 21ad. Gråbrødre kloster. Ruinerne af Gråbrødre kloster og rester af den tilhørende kirkegård er be- liggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 21c, 21x og af 21ad den ca. 4 m brede terrasse i niveau med og langs skellet til de to førnævnte parceller.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1927
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1976
Uspecificeret museal aktivitet - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGråbrødre kloster. Ruinerne af gråbrødre kloster og rester af den tilhørende kirkegård er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 21c, 21x og af 21ad den ca. 4 m brede terrasse i niveau med og langs skellet til de førnævnte parceller.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1992
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1992
Byggeri og anlæg - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1992
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links