Ærøskøbing Kirkegård fra først i 1800-tallet ligger vestligt i byen og er græsklædt med store randtræer og gammel beplantning. Hvor de to diagonale stier krydser hinanden, står et stort træ. Marstal Kirkegård, indviet i 1896, ligger nordligt i byen og lige ud til vandet. Den har langsgående alléer med bl.a. stynede lind og er regelmæssigt opdelt i felter.

Af kommunens syv kirkegårde har seks omgivelsesfredninger. Kirkegårdene præges af smukke randtræer og anden beplantning, mure og stendiger. Ikke alene omgivelsesfredningerne, men også store præstegårdshaver medvirker til, at kirkegårdene er forblevet værdifulde kulturhistoriske miljøer. Ved Bregninge Kirkegård, som har randtræer og stynet allé til kirken, ligger en stor præstegårdshave med jordtilliggende på ca. 5 ha. Lige nord for den runde, træplantede Rise Kirkegård ligger også en stor præstegårdshave. Havearkitekten og haveskribenten Johannes Tholle, født i 1891, voksede op her og har beskrevet, hvordan haven indeholdt reminiscenser af øens tidligere skovvegetation. Ved Tranderup Kirke ses såvel stynede som store fritvoksende træer. Også Søby Kirkegård har randtræer, og den rektangulære, græsklædte Ommel Kirkegård prydes ligeledes af store træer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ærø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde