Kommunen har op mod 50 kirkegårde ved landsbykirker, heraf mange med omgivelsesfredninger. Malling Kirkegård, Tranbjerg Kirkegård og Egå Kirkegård er, ud over de i Trap Danmark beskrevne Vejlby Kirkegård, Elev Kirkegård og Elsted Kirkegård, fine landsbykirkegårde.

Nordre Kirkegård, indviet i 1876 og udvidet fire gange op til år 1900, har i dag parkkarakter med træer på åbne plæner og kun enkelte, hækomkransede gravsteder. Aarhus Kommune har besluttet at omdanne en del af Nordre Kirkegård til skovkirkegård med mere naturnære gravsteder.

Den store Vestre Kirkegård, indviet i 1927 og udformet af stadsgartner Leif Sandberg, er en regelmæssigt inddelt kirkegård med halvcirkulær adgangsvej. Hovedkapellet er tegnet af stadsarkitekten i Aarhus og et mindre kapel af Henning Larsen i 1967. Af fællesgrave findes 4. juli-graven med ofre fra eksplosionsulykken i Aarhus Havn i 1944, patriotgraven for Aarhusborgere døde i koncentrationslejre, mindemuren for ofre fra besættelsestiden samt englændergrave og enkelte russiske fra besættelsestiden. Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, anlagt i årene 1824‑25 og i 1827 overdraget til den mosaiske menighed, ligger over for Rådhusparken og er et lille, hækindrammet område med gravsten mellem store træer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Aarhus Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde