I Nykøbing F blev den tidligere kirkegård omkring Nykøbing Kirke/Klosterkirken i 1873 omdannet til kirkeplads og grønt område, og også Den gl. Kirkegård, anlagt i 1847 og udvidet i 1865, er nu grønt anlæg. Østre Kirkegård, anlagt i 1883, udvidet i 1902 og i 1907 med kapel af H.C. Glahn, har parkkarakter med varieret træbeplantning på græsarealerne med gravsteder og urnehaver. Tilsvarende præges den regelmæssigt opdelte Nordre Kirkegård af store græsflader med træer. Kirkegården blev anlagt i 1923 og sidst udvidet i 1939 med kapel af Albert Petersen, fra 1993 med navnet Nordre Kirke.

Sakskøbing Kirkegård er anlagt i 1816 og udvidet i 1898. Kapellet fra 1875 ligger centralt i den oprindelige midterakse, omgivet af ca. 30 rektangulære græsklædte gravstedsfelter med en del træer.

Den gamle kirkegård omkring Stubbekøbing Kirke blev nedlagt i 1862. Det græsklædte område, der ligger ud til byens brostensbelagte torv, har en del gamle træer og bevarede gravsten for byens betydende borgere. Stubbekøbing Kirkegård er anlagt i 1862 og udvidet i 1899. Kapellet, der er tegnet af Vilhelm Tvede, ligger i den oprindelige træflankerede symmetriakse. Kirkegården er systematisk opdelt i felter, der i dag overvejende er græsklædte.

Den gamle kirkegård ved Nysted Kirke er i dag et smukt grønt område med gamle træer, hegnet af mur og smedejernsgitter. Nysted Kirkegård, anlagt i 1845 med kapel fra samme år og udvidet i 1919, er korsdelt med hovedstierne og de runde pladser flankeret af søjleklippede træer og fint beplantet.

Kommunen har lidt over 40 landsbykirkegårde, som alle på nær en er omgivelsesfredede. Nogle ligger i udkanten af landsbyer, andre i det åbne land, og mange tegner sig smukt set fra det flade marklandskab. De fleste er ganske små, enkelte med en afrundet form. De omgives af mure eller stendiger, og usædvanlig mange har fine randtræer. Den gamle gravstedsstruktur med lave, klippede hække og righoldig beplantning ses ofte, andre steder er ledig gravplads konverteret til græs. Det gælder fx Brarup, Døllefjelde, Falkerslev, Fjelde, Herritslev, Kippinge, Nørre Vedby, Sdr. Alslev, Tingsted og Ønslev Kirkegårde. Radsted Kirkegård har særlig smukke gamle randtræer, Skelby Kirkegård store fritvoksende taks, Stadager Kirkegård en afrundet form og unik beliggenhed med alléer, mens Vantore Kirkegård er kvadratisk. Engestofte Kirkegård nær Søndersø, en af Maribosøerne, ligger i et fint herregårdsmiljø.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Guldborgsund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde