Af kommunens mere end 40 kirkegårde, hvoraf størstedelen har omgivelsesfredninger, skal nævnes Arnborg Kirkegård i det tidligere hedelandskab. Den lille, tårnløse Arnborg Kirke hæver sig over Rind Ådal. Inden for det gamle stendige er den oprindelige kirkegård omkring kirken i dag en græsflade med enkelte gravsteder mellem fuldkronede bøge- og hestekastanjetræer. Nyere afsnit er kommet til mod nordøst, den første del med labyrintiske hækforløb, og den langstrakte kirkegård afsluttes med en hæk mod ådalens stejle skrænter. Tilføjelsen fra 1930 ligger øst for en dyb, græsklædt kløft, der fører fra kirkegården ned mod ådalen. Med udgangspunkt i kirkegårdens unikke landskabelige beliggenhed udvikles den efter en plan fra Wad landskabsarkitekter fra 2015.

Umiddelbart vest for Hedeagerkirken ligger Herning gamle kirkegård. En pigstensbelægning markerer den i 1887 nedrevne kirkes grundplan, og et kampestensdige og store bøge- og egetræer omgiver kirkegården, hvor enkelte gravminder ses i græsfladen.

Op til Vestre Anlæg i Herning ligger den regelmæssigt opdelte Vestre Kirkegård, anlagt i 1873 og udvidet fem gange i perioden 1915-62. Herning Nordre Kirkegård er resultatet af en nordisk konkurrence om en kirkegård med kapel i 1964, vundet af arkitekt Knud Joos og landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt og anlagt 1967-70.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde